Lyckliga barn som mindre riskerar att bli offer för nätmobbning

Lyckliga barn som mindre riskerar att bli offer för nätmobbning
Lyckliga barn som mindre riskerar att bli offer för nätmobbning
Anonim

Den senaste forskningen om påverkan av nätmobbning på barn har just samlats i ett speciellt dubbelnummer av tidskriften Emotional and Behavioral Difficulties, publicerad av Routledge. Från de komplexa relationerna mellan cybermobbare och deras offer, till en större moralisk oengagemang hos nätmobbare jämfört med traditionella mobbare.

Framsteg inom tekniken har gjort livet bättre för de flesta. Men de har också menat att skolmobbare nu kan plåga sina offer med mobiltelefon eller internet, snarare än bara i skolan eller på lekplatsen, vilket gör livet mycket värre för många ungdomar.

Mobbning på nätet är nu en stor del av all mobbning i skolan och har sina egna egenskaper. Även om det fortfarande i grunden är ett "systemiskt maktmissbruk" som "traditionell" mobbning, är nätmobbning huvudsakligen "indirekt, snarare än ansikte mot ansikte, och kan vara anonymt"; mobbaren ser sällan reaktionen från sina offer omedelbart (och därmed konsekvenserna); den potentiella publiken för översittaren är bredare; och otäcka meddelanden kan följa ett offer runt via telefon eller dator till vilken plats som helst, när som helst på dygnet, vilket gör det mycket svårt att fly från.

Av dessa skäl är nätmobbning nu ett ämne av stor internationell oro. Den senaste forskningen om dess inverkan har precis samlats i ett speciellt dubbelnummer av tidskriften Emotional and Behavioural Difficulties (17 [3/4] 2012).

Gästredaktör Peter K. Smith från Goldsmiths, University of London, har samlat in 15 artiklar med data från 12 länder. Fem artiklar ger sammanhang genom att diskutera traditionella former av mobbning. Två artiklar introducerar, definierar och förklarar begreppet nätmobbning, medan ytterligare åtta artiklar undersöker fenomenet mer i detalj, ofta med traditionell mobbning som jämförelse. Tidningarna diskuterar det komplexa förhållandet mellan känslomässiga och beteendemässiga faktorer för både nätmobbare och deras offer, för att hjälpa till att förstå och förhindra dess uppkomst. En tidning fann till exempel att "de som var inblandade i nätmobbning visade större moralisk oenighet än de som var inblandade i traditionell mobbning", men också att barn som var lyckligare i skolan löpte mindre risk att bli offer, vilket förhoppningsvis pekar ut vägen till åtminstone en form av förebyggande.

Akademiker, pedagoger, socialsekreterare och föräldrar har tagit itu med frågan om mobbning i en eller annan form i flera år. Tyvärr ger tillkomsten av nätmobbning dem ännu en front i deras kamp. Insatser för att ta itu med denna nya form av mobbning kan bygga på etablerade tekniker, men mer forskning behövs. Detta specialnummer är ett mycket viktigt första steg för att minska eländemobbningen, både "cyber" och "traditionell", orsaker för så många unga människor.

Populärt ämne