Högre risk för moderns komplikationer/prematura förlossningar för kvinnor som genomgår flera kejsarsnitt

Högre risk för moderns komplikationer/prematura förlossningar för kvinnor som genomgår flera kejsarsnitt
Högre risk för moderns komplikationer/prematura förlossningar för kvinnor som genomgår flera kejsarsnitt
Anonim

Risken för moderns komplikationer och prematura förlossningar är betydligt högre för kvinnor som genomgår sitt femte eller fler kejsarsnitt, visar en ny studie publicerad 31 oktober i BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology.

Studien undersökte förekomsten av kvinnor i Storbritannien som genomgick flera upprepade kejsarsnitt (MRCS), definierade som fem eller fler, och resultaten för dem och deras barn jämfört med kvinnor som fick sitt andra till fjärde kejsarsnitt.

Forskarna från Imperial College He althcare NHS Trust och University of Oxford uppskattar att den brittiska förekomsten av MRCS är 1,2 per 10 000 moderskap. I studien jämfördes 94 kvinnor som genomgick MRCS med 175 kvinnor som fick färre kejsarsnitt.

Resultaten visar att kvinnor som genomgår MRCS upplever högre förekomst av större obstetriska blödningar (där blodförlusten översteg 1500 ml), blodtransfusioner och inläggningar på en intensivvårdsanst alt.

I MRCS-gruppen hade 18 % av kvinnorna en större obstetrisk blödning jämfört med 0,6 % hos kvinnor med färre kejsarsnitt. Dessutom fick 17 % av kvinnorna i MRCS-gruppen en blodtransfusion jämfört med 1 % i jämförelsegruppen.

Studien fann också att kvinnor i MRCS-gruppen löpte fem gånger större risk att få en prematur förlossning med 24 % förlossning före 37-veckors graviditetsperiod, jämfört med 5 % från jämförelsegruppen.

Vidare tittade studien på kvinnor inom MRCS-gruppen som också diagnostiserades med placenta praevia och/eller placenta accreta, tillstånd där moderkakan är onorm alt placerad i livmodern under graviditeten.

Av MRCS-gruppen hade 18 % antingen placenta praevia eller accreta. Inom denna undergrupp skedde en ytterligare ökning av moderns komplikationer inklusive stora obstetriska och postpartumblödningar, vilket resulterade i att 50 % av kvinnorna behövde en hysterektomi och två tredjedelar behövde kritisk vård efter förlossningen.

Dr Mandish Dhanjal, avdelningen för obstetrik och gynekologi, Imperial College He althcare NHS Trust och medförfattare till forskningen sa:

"Flera upprepade kejsarsnitt är ovanligt och för de flesta kvinnor är resultaten mycket bra. Det finns dock en högre risk för moderns komplikationer och för tidig förlossning jämfört med kvinnor som har färre kejsarsnitt.

"Vi fann också att dessa risker var störst hos kvinnor som genomgick MRCS som också hade placenta praevia och placenta accreta. Förlossningsläkare bör vara medvetna om denna högriskgrupp av kvinnor och arbeta i multidisciplinära team för att optimera sin hantering."

John Thorp, biträdande chefredaktör för BJOG tillade: "Det är viktigt att både kvinnor och förlossningsläkare är medvetna om komplikationerna förknippade med upprepade kejsarsnitt. Alla kejsarsnitt innebär risker, vissa som är liv- Större studier behövs för att titta på detta mer i detalj innan bestämda rekommendationer görs om det maximala antalet kejsarsnitt som bör utföras."

Populärt ämne