Att fördröja strålbehandling efter hysterektomi ökar risken för återfall av livmodercancer, finner forskare

Att fördröja strålbehandling efter hysterektomi ökar risken för återfall av livmodercancer, finner forskare
Att fördröja strålbehandling efter hysterektomi ökar risken för återfall av livmodercancer, finner forskare
Anonim

Att vänta för länge efter en hysterektomi med att påbörja strålbehandling kan öka risken för återfall av livmodercancer, enligt en ny studie från forskare vid Henry Ford Hospital i Detroit.

Studien visar att för patienter med livmodercancer som inte får kemoterapi, var det mer sannolikt att tumörer återvände om strålbehandlingen försenades nio veckor eller längre efter operationen, med endast 43 procent som hade återfallsfri överlevnad efter fem år.

Som jämförelse hade patienter som påbörjade strålbehandling strax efter operationen en återfallsfri överlevnad på 90 procent i fem år.

"Våra data tyder på att ett kortare tidsintervall mellan hysterektomi och start av strålbehandling kan vara fördelaktigt för patienter", säger huvudförfattaren Mohamed Elshaikh, M. D., överläkare vid avdelningen för strålningsonkologi vid Henry Ford Hospital.

Studieresultat kommer att presenteras tisdagen den 30 oktober vid det 54:e årliga mötet för American Society for Radiation Oncology (ASTRO) i Boston.

Endometriecancer uppstår huvudsakligen från vävnaden som kantar livmodern. De är de vanligaste gynekologiska cancerformerna i USA, med mer än 43 000 kvinnor diagnostiserade och uppskattningsvis 7 950 som dog av sjukdomen 2010, enligt National Cancer Institute.

En total hysterektomi (kirurgiskt avlägsnande av livmodern) är den vanligaste metoden för behandling av endometriecancer.

För att bedöma effekten av tiden mellan hysterektomi och starten av strålbehandling på tumörrecidiv, genomförde Dr. Elshaikh och hans kollegor en retrospektiv studie av patienter som opererades för livmodercancer mellan 1988 och 2010.

Av de 1 450 Henry Ford-patienter som granskades med stadium I-III livmodercancer fick 308 strålbehandling utan kemoterapi efter hysterektomi med minst ett års uppföljning. Medianåldern för patienterna var 65 och medianuppföljningen var sex år.

Omkring 75 procent av studiegruppen påbörjade strålbehandling mindre än nio veckor efter operationen, medan de andra började behandlingen nio veckor eller mer efter operationen.

I studiegruppen fanns det 43 fall där cancern återkom. Tumöråterfall var signifikant associerat med behandlingsförsening på nio veckor eller längre.

Tillsammans med Dr. Elshaikh är medförfattare till Henry Ford-studien Richard Cattaneo II, M. D.; Gordon Jacobsen, MS; och Rabbie Hanna, M. D.

Populärt ämne